Мета навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи людини» – ознайомити студентів з закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи людини, сформувати уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки. При вивченні предмета слід пам’ятати, що функціонування нервової системи є основою формування психічних явищ, а процеси функціонування нервових структур значною мірою визначаються їх будовою і взаємозв’язками. Тому, вивчаючи анатомію і еволюцію нервової системи студенти повинні звертати увагу на особливості будови різних відділів нервової системи та сформувати цілісне уявлення про її організацію.