Політологія - це інтегрована наука про політику у всіх її проявах, включаючи увесь комплекс наук про політику, та її взаємовідносини з людиною і суспільством.

Політологія була й залишається важливою навчальною дисципліною в системі підготовки сучасного фахівця. Такий висновок безпосередньо стосується спеціалістів економічного профілю. Цивілізаційний прогрес нашої країни, складовою якого має стати її економічне піднесення, здатна забезпечити нова генерація модерново мислячих особистостей, гармонійно інтегрованих у політичне життя України, Європи, світу. Їхньому динамічному становленню багато в чому сприяє вивчення політичної науки.

Метою вивчення політології є забезпечення сучасної політичної освіти студентів, формування у них політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності, вміння аналізувати закономірності розвитку суспільно-політичних відносин у сучасних умовах.