Сторінка:  1  2  ()

Зважаючи на різноманітні ресурсні обмеження, притаманні вітчизняному економічному сьогоденню, особливої вагомості набуває комплексний аналіз і систематичне навчання на кращих прикладах ведення бізнесу. Такою сучасною управлінською технологією виступає бенчмаркінг. Використання його принципів і методів у процесі реалізації конкретних дослідницьких проектів на рівні підприємства дозволяє менеджменту здійснювати оперативний коригуючий вплив у межах управлінської системи, постійний пошук нестандартних підходів до вирішення складних ситуацій, оптимізувати виробничо-господарську діяльність шляхом орієнтування на досягнення бажаних цілей власного розвитку та ін.

Метою дисципліни «Маркетинг» є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності. Предметом дисципліни є філософія і практика підприємницької діяльності, зорієнтованої на задоволення потреб і запитів споживачів.

Маркетингове планування – про що цей курс?

Маркетинг-план є обов’язковим документам в пошуку джерел  фінансування. Ви маєте свою ідею і вам необхідно знайти фінанси, іншими словами вам не вистачає грошей для втілення в життя вашої ідеї. Вам необхідно переконати зовнішнього інвестора, кредитора або партнера по бізнесу, що ваш проект життєздатний. Ця вимога – доведення, що ваш проект життєздатний - є обов’язковою, гроші не дають, якщо не впевнені в їх поверненні. Ця вимога в переконанні третьої особи в успіху вашого проекту накладає певні особливості до стилю написання документу. В своєму документі ви досить детально знайомити читача зі своїм минулим, аргументуючи тим самим, що ви вмієте робити те, про що говорити в маркетинг плані, що ви успішна людина, яка немає боргів або їх вчасно віддає, що ви людина слова і поступків. В своєму проекті ви підкреслюєте свої сильні сторони, говорячи про явні слабкі сторони, акцентуєте на цьому вагу, дозволяючи собі повтори щодо переваг саме вашого проекту.

Плани завжди аналізуються зовнішніми інвесторами, а це означає, що явні слабкі сторони будуть виявлені в будь-якому випадку. Вам прийдеться говорити про свої слабкі сторони, бути чесними. До якої міри бути чесними? – можете запитати Ви. Розповідайте про ЯВНІ слабкі сторони, і пояснюєте їх, вкладаючи в голову вашому читачеві свої думки та міркування щодо негативних явищ.

Маркетинг-план може бути використаний для внутрішніх цілей, тобто внутрішнього планування вашої діяльності. Ідеально - це завжди необхідно аналізувати сильні та слабкі сторони компанії, визначати конкретні цілі свого бізнесу, складати план діяльності для досягнення мети і визначати контрольні етапи. Все це правильно. Однак ми викладаємо на папері свій внутрішній маркетинг план в декількох випадках, коли підводимо підсумок певного етапу розвитку свого бізнесу, коли починаємо новий проект, навіть якщо для цього не залучаємо зовнішнє фінансування.

Чому потрібно так ретельно прораховувати свої дії, якщо не залучаєте зовнішніх інвесторів? Адже ми розуміємо, що нові проекти потребують фінансових вкладень, а це означає, що люди, які працюють на «старому» проекті сформували цей прибуток, а ми його спрямовуємо на інший проект, інколи на виплати іншим людям та купівлю обладнання для інших фахівців. Потрібно бути чітко переконаним в правоті своїх дій і розуміти, що в майбутньому проект наддасть сили вашому бізнесі. Звичайно, маркетинг-план для себе пишуть не так детально, однак, на моє переконання, це є просто розповсюджена помилка.

В цьому курсі ви познайомитися з основами фандрейзингу. Можливо, вам здається, що маркетингове планування недоречно, коли мова йде про некомерційні проекти, однак,  хочу підкреслити, що планувати діяльність по некомерційному проекту інколи потрібно ще більш ретельно, ніж виконувати комерційний проект, адже ви, реалізуючи некомерційний проект, як правило, користуєтесь грошима, отриманими як податки від громадян. І, звичайно, некомерційні проекти також передбачають стабільність, адже завжди постає питання, якщо донорська допомога закінчиться, чи буде продовжуватися ця діяльність та яким коштом?

В цьому курсі ми також торкнемося питань планування роботи державних органів влади. Ця тема винесена на індивідуальне навчання, оскільки це важливо для лише для певної категорії слухачів курсу

Мета дисципліни: дати студентам знання та практичні навич­ки щодо формування системи, створення і функціонування каналів розподілу; форм і методів роботи посередників у каналах; підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат у процесі товарного руху з урахуванням вимог ринку та прибутковості діяльності усіх суб’єктів , зайнятих цією діяльністю; методологічних та методичних питань вибору й ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

Завдання дисципліни: вивчення сутності та значення управління продажем товарів та послуг, організації роботи посередників та управління товарним рухом формування, конструювання і фун­кціонування каналів розподілу; набуття студентами навичок підвищення ефективності діяльності посередників та оптимізації витрат у процесі товарного руху.

Предмет дисципліни: рух товарно-матеріальних ресурсів каналами розподілу.

Сторінка:  1  2  ()