Курс англійської мови ІІ за професійним спрямуванням є продовженням попереднього курсу і також спрямований на поглиблене вивчення наступних тем: Market structure and competition; Labour market; Economic indicators; Economic cycle and economic growth; Global economy and international trade; Marketing; What is management?; Communication systems. Паралельно із вивченням економічних тем відбувається повторення граматичного матеріалу, а саме: The Passive Voice; Modals; Reported speech; The Participle; Verbals: The Infinitive and the Gerund; Subjunctive Mood.

Даний курс має на меті розвивати іншомовні компетенції з врахуванням основних вимог до підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту. До вивчення пропонуються вісім тем професійного спрямування, до складу яких входить ряд текстів відповідно до тематики, лексичних та граматичних тестів, що дає змогу забезпечити комплексне та систематичне повторення раніше вивченого та продовжити формування навичок застосування здобутих знань на практиці. Теоретичний матеріал з граматики поєднується з запропонованою до практичного виконання системою тестів. Значна частина теоретичного граматичного матеріалу оформлена в таблицях, що сприяє кращій візуалізації та систематизації знань. Запропоновані матеріали базуються на здобутках мовознавчої, педагогічної, методичної та психологічної наук, забезпечують додержання принципів наступності й перспективності, комунікативно-діяльнісного підходу, а також особистісно орієнтованого навчання.

Курс спрямований на

Призначений для студентів спеціальностей