Сторінка:  1  2  ()

Курс "Бухгалтерський облік" спрямований на формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.Знання з дисципліни «Бухгалтерський облік», дають можливість ефективно використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, контролю за їх виконанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі. 

Знання облікової роботи відіграє важливу роль у кар’єрі управлінського персоналу, адже саме завдяки цьому вони можуть обґрунтовувати і контролювати виконання встановлених завдань і прийнятих управлінських рішень.

Призначений для студентів спеціальностей  «Міжнародна економіка»;«Економічна кібернетика»; «Маркетинг»; «Економіка агроформувань».

Мета дисципліни – засвоєння знань студентами з теорії і практики ведення обліку міжнародних операцій підприємствами України.

Завдання дисципліни – набуття студентами необхідних знань та практичних навичок щодо ведення обліку міжнародних операцій з урахування загальноприйнятих принципів та національних стандартів з бухгалтерського обліку.

Предметом дисципліни є господарські процеси, господарські засоби та зобов’язання, що виникають у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України.

Курс "Бухгалтерський облік" спрямований на формування системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку на підприємствах; підготовка та надання фінансової інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам з метою прийняття управлінських рішень.Знання з дисципліни «Бухгалтерський облік», дають можливість ефективно використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, контролю за їх виконанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі. 

Знання облікової роботи відіграє важливу роль у кар’єрі управлінського персоналу, адже саме завдяки цьому вони можуть обґрунтовувати і контролювати виконання встановлених завдань і прийнятих управлінських рішень.

Призначений для студентів спеціальностей  «Міжнародна економіка»;«Економічна кібернетика»; «Маркетинг»; «Економіка агроформувань».

Сторінка:  1  2  ()