Сторінка:  1  2  ()

Курс призначений для дослідження причинно-наслідкових змін масштабів діяльності, фінансового стану та фінансових результатів економічних суб’єктів, розуміння середовища їх функціонування з урахуванням дотримання принципу безперервності діяльності. Результати аналізу господарської діяльності підприємства забезпечують генерування релевантної інформації про зміни у господарській діяльності економічного суб’єкта та уможливлюють прийняття адекватних рішень власниками, інвесторами, позикодавцями та іншими кредиторами щодо надання ресурсів суб’єкту господарювання, а також адміністрацією економічної одиниці щодо максимізації прибутків. Курс є складовою завершального блоку дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Курс призначений для наукового супроводу управління сучасним підприємством, що дає змогу одержувати корисну інформацію, необхідну для обґрунтування цілей підприємства і формування завдань управління. Є складовою варіативної частини навчального плану циклу професійної підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Сторінка:  1  2  ()