Сторінка:  1  2  ()

Метою навчальної  дисципліни «Право» є опанування студентами основами знань з теорії держави і права та провідних галузей права: конституційного, адміністративного, фінансового, банківського, податкового, цивільного, господарського, трудового, кримінального, міжнародного, і основ правосуддя, засвоєння методів правового регулювання економіки; з'ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності, порядку вирішення адміністративних, цивільних, кримінальних справ, механізму захисту прав і свобод людини і громадянина.

Сторінка:  1  2  ()