Сторінка:  1  2  ()

Коли ми говоримо про економіку, ми маємо на увазі ринок або економічну систему, де наш вибір взаємодіє один з одним. У цьому курсі ми обговорюємо, як і чому ми приймаємо економічні рішення, і як наш вибір впливає на економіку. Після закінчення цього курсу студенти матимуть чітке розуміння основних питань, з якими стикаються мікроекономісти, включаючи: поведінку споживачів та виробників, характер попиту та пропозиції, різні види ринків та те, як вони функціонують, та результати добробуту споживачів. та виробників. Будемо досліджувати, як ці формальні принципи та концепції застосовуються до реальних питань.

Мета вивчення дисципліни – формування ринково-орієнтованого світогляду у студентів як майбутніх учасників суспільного виробництва, здатних до  професійної  діяльності  економіста, фінансиста, бухгалтера, інвестора чи менеджера або підприємця, а також опанування студентами знань про принципи та методи прийняття оптимальних економічних рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Сторінка:  1  2  ()