Дисципліна «Методологія наукових досліджень» є основним елементом у системі прилучення студентів до творчої роботи і відіграє важливу роль у формуванні особистості свідомості фахівця, що відповідає магістерському рівню підготовки. Її предметом є система знань стосовно реальних задач науково-дослідної роботи студентів, результатом яких є постановка та перевірка гіпотез щодо економічних дійств та явищ в ринковому середовищі. Така діяльність, у свою чергу, виступає основою у виявленні та розвитку творчих здібностей студентів, і, як наслідок, набуття ними потенціалу для постановки і розв’язання задач за фахом.