Навчальна дисципліна «Конституційне процесуальне право» передбачає поглиблене вивчення таких важливих конституційно-правових інститутів та явищ як: виборчий процес в Україні, інститут прямої демократії, реалізацію основоположних прав та свобод особи і громадянина в Україні; організацію діяльності Верховної Ради України та її органів, порядок організація діяльності органів місцевого самоврядування, депутатів та голів місцевих рад, конституційне провадження в Україні