Навчальний посібник - навчальна комп'ютерна програма "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Друга частина" (2012) © 

     Концепція навчального посібника - навчальної комп'ютерної програми "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Друга частина" (2012) спрямована на задоволення поглиблених та розширених комунікативних потреб студента-економіста або будь-кого іншого, хто почав опанування німецької мови економіки, користуючись навчальною комп'ютерною програмою "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" (2007) цього ж автора.
     Цей інтерактивний практикум, призначений для  студентів старших курсів бакалаврату, магістратури тощо, уможливлює поточне підтвердження вірності введеного варіанта виконання контрольного пункту (речення) кожної комплексної тренувальної вправи (КТВ). За невірності виконання програма спонукає до аналізу зробленого та уможливлює з'ясування проблем, які виникли при виконанні.
     Інтерактивний практикум структурований за п'ятьма комунікативними темами, а саме:
     1. Після канікул. Знов до подальших занять у моєму університеті.
     2. Економіка України. Економічна характеристика окремих регіонів України. Визначальні фактори економічної діяльності та дещо про економічне право.
     3. Менеджмент підприємства в спрямуванні всередину та назовні.
     4. Гроші. Формування бюджету /надходження та видатки/. Зовнішня торгівля та міжнародне співробітництво. Товарна біржа та біржа цінних паперів.
     5. Проблеми повсякдення за місцем відрядження. Організація вільного часу.
     Роботу з мовленнєвим матеріалом посібника організовано таким чином, що кожна КТВ є для студента прикладом певної тематично-комунікативної ситуації, яка, як і в житті, не обмежується виключно професійними потребами мовців, а й охоплює проблематику повсякдення. Цей практикум містить  150 лексичних вправ та 180 КТВ + два тренінги "Сильні та неправильні дієслова" /39 вправ/. 
     Виконання КТВ інтерактивного посібника не лише сприяє набуттю студентами сталих навичок самостійного використання мовленнєвого матеріалу в різноманітних комунікативних ситуаціях в межах курсу. Прямий вихід до німецькомовних сайтів ЗМІ, підприємств та університетів  уможливлює унаочнення та актуалізацію наявної в КТВ інформації найновішим матеріалом з відповідної галузі.

     За бажанням, студент може працювати в режимі online або  режимі offline

      Контроль та оцінювання набутих студентом знань, вмінь та навичок можна здійснювати за допомогою "Інтерактивних завдань модульного контролю" цього ж автора за присутності викладача (для верифікації самостійності виконання). Усна відповідь та/або творча письмова робота оцінюються окремо.
     

     Наразі триває адаптація згаданих інтерактивних практикумів до усіх специфічних потреб дистанційного навчання.

                             Бажаю успіху.                    Автор - Ковтун В.С.

     "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" (2007) ©
                                
     Студентам І -ІІ курсів КНЕУ пропонується інтерактивний навчальний посібник - навчальна комп'ютерна програма - побудований на комунікативних потребах студента КНЕУ та всіх, хто хоче розпочати опанування німецької мови економіки у самостійному режимі з залученням  консультацій викладача.
     Інтерактивний практикум містить комунікативні теми:
      1. Я - студент Київського національного економічного університету імені Вадима Ґетьмана.
      2. Моє знайомство із підприємством, де працюють мої родичі.
      3. Моя перша ділова поїздка.
      4. Я беру участь у підготовці та підписанні договору.
      5. Під час занять я розповідаю про свій перший діловий досвід.

     Навчальний матеріал (146 лексичних та 180 комплексних тренувальних вправ /КТВ/) підібрано та структуровано таким чином, що вже на початковому етапі в перших актах комунікації студента фігурує специфічна мовленнєва інформація, пов'язана із родом його актуальної навчальної, повсякденної  та майбутньої професійної діяльності. Виконання завдань КТВ інтерактивного практикуму відбувається у формі, максимально наближеній до процесів реального мовлення.
     "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Початковий курс" (2007) охоплює базові потреби навчання студентів І та ІІ курсів КНЕУ. 

      Контроль та оцінювання набутих студентом знань, вмінь та навичок можна здійснювати за допомогою "Інтерактивних завдань модульного контролю" цього ж автора за присутності викладача (для верифікації самостійності виконання). Усна відповідь та/або творча письмова робота оцінюються окремо.
     
     Поглиблення знань та навчання студентів старших курсів, магістрів та аспірантів можна базувати на "Навчальному посібнику - навчальній комп'ютерній програмі "Німецька мова для економістів. Інтерактивний практикум. Частина друга" (2012)  (150 лексичних та 180 КТВ + два тренінги "Сильні та неправильні дієслова" /39 вправ/).

     Обома посібниками можна користуватися за бажанням студента в режимі online або  режимі offline.

     Зараз триває робота з адаптації згаданих інтерактивних практикумів до усіх специфічних потреб дистанційного навчання. 

                                               Бажаю успіху.       Автор - Ковтун В.С.