Навчальна дисципліна «Міжнародна мобільність людського ресурсу» створена для забезпечення якісної підготовки фахівців в галузі міжнародних економічних відносин, механізмах та особливостях регулювання,  аналітичної оцінки щодо кількісної та якісної характеристики міграційних процесів людського ресурсу, досягнення високої результативності у формуванні людського ресурсу різних структурних організації за рахунок мобільної частини людського ресурсу світового ринку праці, для прийняття ними ефективних рішень.

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Міжнародна мобільність людського ресурсу» полягають в інтеграції великої кількості базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Вступ до спеціальності», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи держави і права», «Соціологія», «Економіка праці», «Політологія», «Країнознавство», «Макроекономіка».

Навчальна дисципліна «Міжнародна мобільність людського ресурсу» створена для забезпечення якісної підготовки фахівців в галузі міжнародних економічних відносин, механізмах та особливостях регулювання, аналітичної оцінки щодо кількісної та якісної характеристики міграційних процесів людського ресурсу, досягнення високої результативності у формуванні людського ресурсу різних структурних організації за рахунок мобільної частини людського ресурсу світового ринку праці, для прийняття ними ефективних рішень.
Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Міжнародна мобільність людського ресурсу» полягають в інтеграції великої кількості базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Вступ до спеціальності», «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Основи держави і права», «Соціологія», «Економіка праці», «Політологія», «Країнознавство», «Макроекономіка».