Інформаційний ресурс для курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  та співробітників Університету "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" - Рівень ІІІ –  Business Intelligence using MS Excel & Power BI

Інформаційний ресурс для курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  та співробітників Університету "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" - Рівень ІІ –  ADVANCED MS Excel

Інформаційний ресурс для курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  та співробітників Університету "ІТ-платформа освітньої діяльності викладача" - РІВЕНЬ І - INTERMEDIATE