Політична економія – базова дисципліна навчального плану підготовки бакалаврів з економіки. Вона розпочинає цикл теоретико-економічних дисциплін, які закладають основи світогляду та професійної культури фахівців з економіки.

Політична економія розкриває найбільш глибокі, основоположні відносини між людьми в кожній економічній системі, пояснює закони її розвитку, обґрунтовує базові економічні категорії, тому вона являється методологічною основою, фундаментом всіх інших економічних наук. „Політична економія” дає знання, які є свого роду економічною абеткою, таблицею множення чи нотною грамотою.